Home Uncategorized Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

by ciampeathehomedesignings
Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur. 1. aralin 2: katangian ng entrepreneur. 2. layunin: 1. naiisa isa ang mahahalagang katangian ng isang entrepreneur 2. naipagmamalaki ang mga katangian ng isang entrepreneur 3. nakikilala ang sariling kakayahan na magagamit sa paghahanap buhay. 3. Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur. 1. aralin 2: katangian ng entrepreneur 2. layunin: 1. naiisa isa ang mahahalagang katangian ng isang entrepreneur 2. naipagmamalaki ang mga katangian ng isang entrepreneur 3. nakikilala ang sariling kakayahan na magagamit sa paghahanap buhay 3. 1. ano ano ang gawain sa pamamahala ng tindahan? 2. Aralin 6:ang kahalagahan ng entrepreneurship aralin 7:ligtas at responsableng paggamit ng kompyuter, internet, at email aralin 8:ang mga panganib na dulot ng malware at computer virus. #epp #grade4 #ict #aralin2 #katangianngentrepreneur. Punan ang dayagram ng mga kahalagahan ng. isang entreprenuer. ilagay sa isang malinis na papel. 1. linisin ang loob at loob at labas ng tindahan, gayundin. ang eskaparate, garapon at iba pang gawain. 2. ayusin ang paninda ayon sa uri na ng madaling makita. at makuha kapag may bumibili.

Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

Epp Aralin 2 Ict Katangian Ng Entrpreneur

Grade 4 e.p.p. quarter 1 week 1 aralin 2 katangian ng entrepreneur. 1. ang namamahala ng negosyo bilang isang entrepreneur ay handang maki pagsapalaran. siya ay may matatag na loob, at tiwala sa sarili, at kaka yahan sa pagpaplano, magaling gumawa ng desisyon, sipag sa pagtrabaho, masigasig, at marunong lumutas ng suliranin. Epp entrepreneurship ict – ikaapat na baitang alternative delivery mode ikalawang markahan – modyul 2: katangian ng entrepreneur unang edisyon, 2020 isinasaad sa batas republika 8293, seksiyon 176 na: hindi maaaring magkaroon ng karapatang sipi sa anomang akda ang pamahalaan ng pilipinas. About press copyright contact us creators advertise developers terms privacy policy & safety how works test new features press copyright contact us creators.

Epp I.a Aralin 2 Mga Katangian Ng Isang Entrepreneur

epp #grade4 #ict #aralin2 #katangianngentrepreneur. mgakatangianngisangentrepreneur #matagumpaynanegosyantesabansa week 2 lesson for grade 4 in ict entrep ay araling natatalakay ang mga katangian ng isang entrepreneur epp4ie a 2. ang educational video na ito ay magsisilbing gabay sa mga mag aaral na nagnanais maging entrepreneur sa hinaharap. magandang araw! halina't buksan ang isipan at dagdagan ang ating kaalaman habang nanonood ng mga educational videos sa this is a explainer video on depeed edukasyong pantahanan at pangkabuhayan 4, module 2. in this topics discuss in this video quarter3 week1: youtu.be zolkxz8mxwa quarter2 week7: youtu.be 2n4tvai8iq quarter2 week6: mga katangian ng isang matagumpay na entrepreneur.

Related image with epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur

Related image with epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur

Related Posts