Home Uncategorized Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

by ciampeathehomedesignings
Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

View ngeli za nomino.docx from kiswahili 206 at university of dar es salaam. ngeli za maneno upatanishi wa kisarufi katika sentensi ngeli ni vikundi vya majina ya kiswahili. Dhihirisha utumiaji wa kigezo hicho kwa kutunga sentensi tano (5) za ngeli tofauti. 5. eleza maana ya upatanisho wa kisarufi. fafanua jibu lako kwa kutoa mifano minne. 6. kwa kutumia mifano, taja miundo mitano ya kirai nomino. 7. “upatanisho wa kisarufi ni kigezo kimojawapo kati ya vigezo vya kuunda ngeli za nomino.”. Ni namna ya kuweka majina katika makundi yanayofanana. majina ya kiswahili yanaweza kuwekwa katika makundi mbalimbali. makundi hayo yamegawanywa na wanaisimu ya kiswahili kwa kuzingatia maumbo ya alomofu za umoja na uwingi wa majina (kimofolojia) na kwa kuzingatia namna majina yanavyopatana na viambishi awali vya vitenzi (upatanisho wa kisarufi kisintaksia). Kufahamu ngeli za kiswahili kunamwezesha mwanafunzi kuelewa upatanisho wa kisarufi katika sentensi, kutambulisha maumbo ya umoja na uwingi pia kufahamu uhusiano wa kiswahili na lugha zingine. ngeli ya a–wa hutumika kurejelea viumbe vilivyo hai (wanyama na watu). majina mengi katika ngeli ya a wa huanza kwa sauti m kwa umoja na sauti wa kwa. {ngeli ya i zi} nomino katika ngeli hii huwa na viambishi vya upatanisho wa kisarufi {i } katika umoja na {zi } katika wingi. miundo ya nomino za ngeli hii haibadiliki katika hali ya umoja wala.

Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

Mwl Japhet Masatu Blog Ngeli Za Nomino Na Upatanisho Wa Kisarufi

Ngeli ni vikundi vya majina ya kiswahili. ngeli za nomino ni utaratibu unaotumika kuweka nomino katika matabaka au makundi yanayofanana. kufahamu ngeli za kiswahili kunamwezesha mwanafunzi kuelewa upatanisho wa kisarufi katika sentensi, kutambulisha maumbo ya umoja na uwingi pia kufahamu uhusiano wa kiswahili na lugha zingine. ngeli ya a–wa. A. dhana ya ngeli za nomino neno ngeli limetokana na lugha ya kihaya “engeli” lenye maana ya “aina”. ngeli ni aina au namna ya kuweka majina katika makundi yanayofanana au yanayowiana. nomino za kiswahili zinaweza kugawanywa katika makundi mbalimbali. ngeli za nomino kuhusu mgawanyo wa makundi ya majina, kila kundi likiwa na mabadiliko. Ubora na udhaifu wa uainishaji wa ngeli za nomino kimofolojia. by mwalimu makoba march 26, 2017. mgullu (1999) anafasili nomino kuwa ni maneno ambayo hutaja vitu. anaendelea kusema, “kwa hiyo nomino hutaja majina ya watu, vitu, mahali, vyeo, dhana na hata tendo. ndiyo maana wanaisimu wengine wanaziita nomino majina.”.

Ngeli Za Nomino

video nzima: twendeshule content watch tovuti yetu: twendeshule akaunti ya instagram: video hii inadadavua vipengele vifuatavyo katika sintaksia: vishazi na aina zake utambuzi wa muundo katika sintaksia aina kipindi hiki kitamwezesha mwanafunzi kutambua miundo mbalimbali ya nomino katika ngeli za kiswahili na pia kukuza uelewa tusome ngeli na mwalimu james njogu. every language has grammar rules that govern the use of words in swahili we have ngeli which is a group of nouns having katika video hii ya utangulizi wa sintaksia tumeangazia vipengele vifuatavyo: fasili ya dhana `sintaksiaʼ. malengo ya taaluma swahili noun class system [ngeli za kiswahili] noun class in swahili is a group of nouns with similar grammatical endelea kutazama video zetu,sakura masomo mtandaoni,shiriki kwa kubofya au kugusa kitufe subscribe. smart edoo digital learning platform hosted at online.smartedoo.co.ke. copy the link and paste into your web browser and

Related image with mwl japhet masatu blog ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi

Related image with mwl japhet masatu blog ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi

Related Posts